SAVER

Užduočių modulis: kokius veiksmus atlieka ir kaip jis veikia?

UŽDUOČIŲ modulis supaprastina gaunamų užduočių paskirstymą bei aptarnavimą.

Klientai gali kurti užduočių prašymus naudodami Internetinę registravimo formą. Užduotys taip pat gali būti registruojamos siunčiant laiškus į tam tikrą pašto dėžutę, pvz., pagalba@vs.lt. Svarbu tai, jog visus kliento registruotus užduočių prašymus gauna atsakingas asmuo, kuris jas vėliau paskirsto konkretiems darbuotojams.

Dar vienas UŽDUOČIŲ modulio funkcionalumų – galimybė pasirinkti darbuotoją registruojant užduotį. Klientas gauna el. pranešimą, kai užduotis yra registruojama ar priskiriama atsakingam vykdytojui. Taip pat siunčiamas informacinis parnešimas, kai užduotis yra baigiama.

Užduočių modulis: kokius veiksmus atlieka ir kaip jis veikia?

UŽDUOČIŲ modulis supaprastina gaunamų užduočių paskirstymą bei aptarnavimą.

Klientai gali kurti užduočių prašymus naudodami Internetinę registravimo formą. Užduotys taip pat gali būti registruojamos siunčiant laiškus į tam tikrą pašto dėžutę, pvz., pagalba@vs.lt. Svarbu tai, jog visus kliento registruotus užduočių prašymus gauna atsakingas asmuo, kuris jas vėliau paskirsto konkretiems darbuotojams.

Dar vienas UŽDUOČIŲ modulio funkcionalumų – galimybė pasirinkti darbuotoją registruojant užduotį. Klientas gauna el. pranešimą, kai užduotis yra registruojama ar priskiriama atsakingam vykdytojui. Taip pat siunčiamas informacinis parnešimas, kai užduotis yra baigiama.

Užduočių modulis leidžia suskirstyti užduotis pagal svarbą

Administruojantys darbuotojai gali greitai reaguoti į užduotis ir suskirstyti jas pagal svarbą: į skubias, vidutines ir neskubias. Taigi, UŽDUOČIŲ modulis leidžia išmaniai paskirstyti darbus: į skubias užduotis reaguoti nedelsiant, o vidutinio skubumo užduotis atlikti iš eilės įprasta tvarka.

Svarbu paminėti, kad jei klientas yra nuolatinis, kurdamas užduoties prašymą jis kartu įrašo ir užduoties adresą. Visgi jei užduoties adresas jau yra užfiksuotas SAVER sistemoje, to daryti nebereikia, nes UŽDUOČIŲ modulis sinchronizuojasi su Kontaktų moduliu.

Užduoties adresas išmaniuoju telefonu gali būti sinchronizuojamas su Online Maps, todėl, esant skubiam reikalui, galima nedelsiant vykti pas klientą ar į nurodytą vietą. Papildomos informacijos įvesti nereikia. Privalumu tampa tai, jog užduotį gavęs darbuotojas visą informaciją gali gauti tiesiai į išmanųjį telefoną.

Užduočių modulis informuoja darbuotoją apie jam pavestus darbus

Kai užduotis yra priskiriama konkrečiam darbuotojui, UŽDUOČIŲ modulyje suveikia ypatinga pranešimo darbuotojui sistema. Svarbu, kad atliekant skubias užduotis darbuotojas reaguotų nedelsdamas. Šiam tikslui pasiekti apie darbuotojui paskirtą užduotį pasirinktinai pranešama elektroniniu paštu arba trumpąja SMS žinute. Tačiau, esant poreikiui, galima pasirinkti ir abu variantus. Užduotys taip pat turi patvirtinimo funkciją, kuri leidžia žinoti, kad atsakingas darbuotojas yra apie jas informuotas.

Naudinga žinoti, kad užduotys gali būti atliekamos ne vienu metu. Tam yra naudojamas laiko fiksavimas. Vėliau, pagal fiksuotą laiką, galima formuoti atliktų darbų aktą.

Svarbu: užduočių modulyje yra realizuotas klausimynas (check list). Klausimynas padeda nustatyti užduoties galutinio tvirtinimo mechanizmą, t. y. užduotis gali būti baigiama tik ją patikrinus vadovui.

Dar vienas modulio privalumas – UŽDUOČIŲ modulį galima sujungti su RIVILĖ CRM moduliu ir visoms atliktoms užduotims mėnesio gale sugeneruoti sąskaitas.